Revista de supervizare
Doneaza 2% din impozit

„Adevărul se trăieşte, nu se învaţă academic“
Herman Hesse,
Jocul cu mărgele de sticlă
(Das Glasperlenspiel, 1943)
European Journal for Supervision and Coaching
Editia 1 / Noiembrie 2017

  • ECVision: A Momentum of Professionalization for Supervision and Coaching
  • Supervision and coaching in schools in South Tyrol
  • Reflective learning as a key quality component of teaching supervision
citeste mai mult...


Concluzii seminar European de Supervizare Timisoara 2008
Standardele ANSE
Acceptate si confirmate la Adunarea Generala AG 12, 18-19 Octombrie Timisoara

 Standardele de formare a supervizorilor
1. Introducere

In diferite tari europene, devenirea unui supervizor este un process diferit in aceeasi masura in care profilul supervizarii este diferit reprezentat prin asociatiile nationale de supervizare din Europa.
Chiar daca exista standarde nationale ale programelor de formare ( in unele tari), de obicei institutele de formare influenteaza demersul cu proria lor amprenta conceptuala si prin fundamentarea teoretica.  In acest context, ghidurile orientative pentru aceste programe de formare, reglementarile nationale pentru formare continua in general, elementele culturale, influenteaza dezvoltarea standardelor din perspectiva fiecarei asociatii in parte.
Si nu in ultimul rand, dezbaterea privind controlul calitatii in programele de supervizare si de formare a supervizorilor nu sunt identice in toate asociatiile nationale. Fenomenul formarii si specializarii prin programe post-universitare este si el diferit reprezentat.
 
Dezvoltare recenta a unor programe de tip Master de supervizare si coaching vor avea un impact destul de important asupra programelor oferite pana in prezent.

2. Unificarea continutului standardelor si a grilelor de verificare de catre ANSE nu este posibila.

De aceea, o unificare materializata a standardelor si o verificare, un control al continutului acestor standarde de catre ANSE nu e posibil. Acelasi punct de vedere se aplica si dezvoltarii unei structuri comune a acestor programe de training.
Daca luam cu adevarat in serios fenomenul multiculturalitatii si al diversitatii nu ne trebuie decat un consens asupra unor standarde minime si asupra unor aspecte ce tin de dezvoltarea profesionala si de o anumita orientare teoretica si practica la indemana. Mai mult decat oricand avem nevoie de schimb profesional de informatii, de dialog , de conditii eficiente de dezbatere.  

3. Cadrul programelor de formare


Elementele mai mult sau mai putin comune pentru formarea unui supervisor sunt:


1.    Formarea unui supervisor este supusa unui program post-universitar de specializare.

2.    Metoda de formare contine elemente de invatare experientiala (invatare activa si invatare concurentiala, formare teoretica in combinatie cu formare practica) si se bazeaza pe conceptul de “predare si invatare”. De aceea curricula integreaza urmatoarele elemente.
-    Experientele de invatare corespund supervizarii individuale, de grup, de echipa/ dezvoltare de echipa si supervizare in/cu organizatii;
-    Invatarea unui rol nou de supervizor aplicand in practica diferite forme de supervizare (supervizare formativa);
-    Reflectie asupra practicii si conceptualizarea acesteia prin supervizarea supervizorilor (supervizarea supervizarii)

3.    Formarea se bazeaza pe un fundament conceptual teoretic recunoscut care considera supervizarea ca si:

-    Forma de integrare personala si invatare sociala centrata pe realizarea rolului profesional intr-un mod cat mai competent
-    Integrarea dinamicii persoanei in rolul professional si organizational.

Deci continutul curiculei implica:
-    Dinamica profesionala;
-    Dinamica de camp, domeniu;
-    Dinamica relationala
-    Dinamica organizationala.

4.    Formarea profesionala a unui supervizor intentioneaza sa dezvolte si sa largeasca competenta participantilor precum si sa se centreze pe dezvoltarea competentelor personale (introspectie, dezvoltare personala, invatarea modalitatilor de indeplinire a sarcinilor profesionale), competenta de munca cu grupuri si echipe profesionale, competenta interculturala, competenta in domeniul profesional si competenta pentru profesionalizare, competenta de actiune si competenta organizationala.  

5.    Formarea supervizorilor este un proces in mai multe etape care se desfasoara in diferite cadre. Principiile esentiale sunt:
-    Complementatitatea continutului si a procesului;
-    Complementarizarea teoriei si practicii;
-    Activitati de reflectie;
-    Participare activa continua in grupuri de lucru;
-    Invatare auto-directionata;
-    Co-responsabilizarea participantilor pentru programul de training

6. Principii de profesionalizare ca si cadru orientativ

Dezvoltarea conceptelor privind programele de formare a supervizorilor si dezvoltarea supervizarii in diferite tari europene este sustinuta de urmatoarele caracteristici ale profesionalizarii care trebuie reflectate in abordarea asociatiilor nationale si programele acestora de acreditare a supervizorilor:

- Conditiile sociale si politic-educationale;
- Dispunerea de o teorie asurpa supervizarii inclusiv o teorie asupra metodologiei de supervizare;
- Dispunerea de concepte clar definite in supervizare;
- Cod etic al supervizorilor;
-  Analizarea cererilor de piata privind angajarea supervizorilor;
-  Criterii de calitate, garantii ale calitatii, controlul calitatii si dezvoltarea calitatii;
-  Demarcarea si sesizarea suprapunerilor fata de alte forme de consiliere si consultanta.
 
 Standarde minime pentru programele de formare a supervizorilor - descarcare 
 
 
 

Obiective statutare

Ball ChairObiectivele Asociaţiei Supervizorilor din România sunt:
a.    promovarea unor standarde ridicate de competenţă şi de etică profesională,
b.    organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale,
Mai mult...

Statutul asociatiei

Panton ChairCap. I. Dispoziţii generale
Art.1 „Asociaţia Supervizorilor din România ( in continuare ASR) este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin voinţa de asociere a membrilor semnatari.
Mai mult...
ASOCIATIA ROMANA DE SUPERVIZARE